Om Skagen

Klinikken har kontor i Stavanger og Oslo og vil ha hovedfokus på utredning av diagnostiske og funksjonsmessige spørsmål hos pasienter med psykiske og nevrologiske grunnlidelser. Pasienttilfang / målgruppe vil likevel være svært mangfoldig med hensyn til type problemstilling og lidelse. Henvisninger kan således ha utgangspunkt i enhver type sykdom eller skade som kan tenkes å gi forandringer i, eller påvirke sentralnerve- systemet og dermed også kognitiv funksjon.

Jens P. Gisselgård

jens-snk4
Jens Gisselgård er autorisert psykolog med medisinsk doktorgrad i kognitiv nevrofysiologi fra Karolinska Instituttet i Stockholm. Han har lang erfaring med klinisk diagnostikk av psykose og andre alvorlige psykiske lidelser samt med utredning av pasienter med nedsatt nevropsykiatrisk funksjon, psykisk utviklingshemming og lignende. Han har i tillegg spisskompetansutdannelse i rettspsykiatri i regi av Den rettsmedisinske kommisjon (B- og C-kurs) og bistår jevnlig som sakkyndig i sivile og strafferettslige saker.

Kontakt
Jens Gisselgård, daglig leder (avd Stavanger)
Psykolog, dr med
Tel 46 76 26 29
jens.gisselgard@skagenklinikk.no

Stian S. Maroni

Stian Maroni er spesialist i nevropsykologi. Han har gjennom sitt arbeid med å etablere og drive en nevropsykologisk enhet på SUS, mer enn 10 års erfaring med nevropsykologisk utredning av et bredt spekter av nevropsykiatriske og nevrologiske lidelser / tilstander. Maroni har også erfaring som rettsnevropsykolog og har tilleggsutdanning i strafferettspsykiatri og erstatningsrett. Deriblant så har han jobbet som sakkyndig i saker som har forutsatt spesiell kunnskap om posttraumatiske stresslidelser, kroniske smertetilstander og tinnitus (øresus). Gjennom sin forskning i SUS forskningsgruppe for Klinisk immunologi har Maroni også erfaring med utredning av og kompetanse på nevrokognitive følger av autoimmune sykdommer slike som Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) og Sjøgrenssyndrom.

Kontakt
Stian S. Maroni (avd Stavanger)
Spesialist i nevropsykologi
Tel 90 60 34 62
stian.maroni@skagenklinikk.no

Harald Beneventi

Harald Beneventi er psykologspesialist i klinisk nevropsykologi. Han har doktorgrad i kognitiv nevrovitenskap fra Universitetet i Bergen 2010 med fokus på arbeidsminnevansker hos barn med dysleksi. Beneventi har mange års erfaring med nevropsykologisk utredning av barn og ungdommer med medfødte og tidlig ervervete hjerneskade.

Kontakt
Harald Beneventi, PhD (avd Stavanger)
Psykologspesialist i klinisk nevropsykologi
Tel 95 15 88 36
harald.beneventi@skagenklinikk.no

Vigdis Balke Murvold

Vigdis Balke Murvold er testtekniker i nevropsykologi. Murvold har jobbet på Stavanger universitetssykehus, Med avd Rehab Lassa siden 1996 og er utdannet testtekniker siden Nov 1999. Hun har deltatt i ulike forskningsprosjekter på SUS som testing i forhold til SLE, Sjøgrensyndrom og ECT. Murvold har lang erfaring med testing og undersøkelser av barn og voksne med spørsmål om hjerneskade, encephalopati, nevropsykiatriske lidelser, oppmerksomhetsforstyrrelser, førerkortvurderinger osv.

Kontakt
Vigdis Balke Murvold (avd Stavanger)
Testtekniker i nevropsykologi
Tel 93 42 20 03
vigdis.murvold@skagenklinikk.no

Karen Instebø

Karen Instebø er psykologspesialist i klinisk nevropsykologi. Hun ble ferdig utdannet ved Århus Universitet, Danmark i 2007. Hun har arbeidet ved akuttpost for voksne i psykisk helsevern og med nevropsykologisk utredning av barn og unge ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling. Hun har i tillegg flere års erfaring med terapi med voksne.

Kontakt
Karen Instebø (avd Stavanger)
Psykolog
Tel 41 66 03 01
karen.instebo@skagenklinikk.no

Maren Markhus Vatle

Maren Markhus Vatle er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen. Hun ønsker å rette seg mot en spesialisering innen klinisk nevropsykologi. Hun har erfaring fra Stavanger Universitetssykehus, Med. Avd. Rehabilitering Lassa. Hun har arbeidet innen psykisk helsevern med personer i krisesituasjoner på ambulant akutteam, og har erfaring med individualterapi for voksne.

Kontakt
Maren Markhus Vatle (avd Stavanger)
Psykolog
Tel 91 18 16 11
maren.vatle@skagenklinikk.no

Vilde Katrine Byre

Vilde Katrine Byre er ferdig utdannet psykolog mai 2018. Hun har skrevet sin hovedoppgave innenfor nevropsykologi og gerontopsykologi. Byre har erfaring med nevropsykologi fra praksis ved Habiliteringstjenesten (HAVO) i Kirkenes og flere år med vitenskapelig assistent arbeid. Aktuelt arbeider hun på Stavanger universitetssykehus, Med avd Rehab Lassa. Hennes interesseområder er nevropsykologi, gerontologi, ervervet hjerneskade og demens.

Kontakt
Vilde Katrine Byre (avd Stavanger)
Psykolog
Tel 47 87 07 80
vilde.k.byre@skagenklinikk.no

 

Avd Oslo:

Knut-Petter Sætre Langlo

knut-petter-portrett

Knut-Petter Sætre Langlo er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo og NTNU. Han er spesialist i både klinisk nevropsykologi og klinisk voksenpsykologi. I tillegg til 13 års erfaring med ulike pasienter blant annet innen psykisk helsevern, har han også jobbet med ulike prosjekter og ble i 2016 tildelt Bjørn Christiansens Minnepris for et særlig betydningsfullt faglig bidrag fra Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Langlo har lang erfaring fra undersøkelser og rehabilitering av arbeidssøkere med medfødt eller ervervet hjerneskade i sin tidligere stilling ved NAV SYA, nevroteamet. Han har gjennomført B-kurs i strafferett og C-kurs i rettspsykiatri, og han gjennomfører jevnlig rettspsykiatriske oppdrag.

Kontakt
Knut-Petter Sætre Langlo (avd Oslo)
Psykologspesialist i klinisk nevropsykologi og klinisk voksenpsykologi
Tel 976 43 047
knut.langlo@skagenklinikk.no

Maja Elman Holmeng

maja

Maja Elman Holmeng er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen, og er for tiden under spesialisering for å bli spesialist i nevropsykologi. Hun arbeider ved Avdeling for Nevrohabilitering ved Ullevål sykehus, med utredning og oppfølging av personer med medfødt eller tidlig ervervet hjerneskade med kognitiv svikt. Tidligere har hun jobbet ved Avd. for Fysikalsk Medisin og Rehabilitering ved Stavanger Universitetssykehus med nevropsykologiske undersøkelser av personer med nevrologiske tilstandsbilder.

Kontakt
Maja Elman Holmeng (avd Oslo)
Psykolog
Tel 48 25 16 23
maja.holmeng@skagenklinikk

Cecilie Johannessen

Cecilie Johannessen er utdannet psykolog. Hun ble ferdig utdannet ved Århus universitet, Danmark i 2012 og er for tiden under spesialisering i nevropsykologi. Aktuelt jobber hun ved Avdeling for nevrohabilitering ved Ullevål sykehus i Oslo. Hun har god erfaring med utredning og nevropsykologisk testing av personer med spørsmål om psykisk utviklingshemming, autismespektrumforstyrrelser og demens, samt utredning av kognitiv svikt hos personer med epilepsi og andre nevrologiske sykdommer, videre vurdering av arbeidsevne og førerkortvuderinger. Har jobbet ved Molde DPS i ACT team (aktivt oppsøkende psykoseteam) der hun fikk god erfaring med utredning og diagnostisering av psykiske lidelser i tillegg til samtaleterapi ved allmennpoliklinikk.

Kontakt
Cecilie Johannessen (avd Oslo)
Psykolog
Tel
cecilie.johannessen@skagenklinikk.no

Skagenkaien