Arbeidsevne

Skagen nevropsykologisk klinikk foretar utredninger med hensyn til avklaring av arbeidsevne, ressursvurdering, førerkortvurdering, trygderettslige og yrkesmedisinske spørsmål med mere. I tillegg til en nevropsykologisk vurdering foretar vi også en generell diagnostisk intervju for å avklare eventuelle symptomer på depresjon, angst, rusmisbruk m.m.

Normmessig svake områder og faktiske tilfeller av kognitiv svikt vil alltid påpekes i detalj i våre rapporter men vi har likevel en idé om at det er svært viktig å se igjennom og bakenfor til det friske og sterke i alle de menneskene vi møter. Undersøkelsen kan være med på å få klarhet i hva som må til for å engasjere og dra nytte av disse ressursene.

Hvordan kan det tenkes at klienten fungerte før hun / han ble syk? eller hvordan kan hun / han tenkes å fungere i en mer ideell setting i fremtiden?. Vi ser derfor alltid først og fremst etter underbenyttede personlige styrker og kvaliteter som kan fremheves og som på den måten kan danne utgangspunkt for en mer hensiktsmessig og gjennomførbar tilbakeføring til arbeidslivet.

Vi forsøker med dette perspektivet også å danne oss et inntrykk av hva klientene opplever som meningsfylt og givende i hverdagen og i livet mer generelt. Detaljerte spørsmål om hva klienten opplever som personlige styrker, interesser og hobbyer inngår derfor som selvfølgelige og viktige informasjonskilder i våre kliniske intervjuer i forkant av undersøkelsen.

Når vi går igjennom resultatene fra den nevropsykologiske undersøkelsen ser vi ikke bare etter svakheter som «dypp» i profilen men også etter «topper» som viser individuelle styrker relativt til klientens eget gjennomsnitt eller forventede nivå, eller normmessige sterke prestasjoner (skårer over gjennomsnittet). Dette innebærer i praksis en ressurskartlegging.

På den måten kan vi også oppdage og gi tilbakemelding om styrker / ressurser som kanskje har vært ukjente for klienten og NAV-veileder frem til undersøkelsestidspunktet. Vi liker å kalle dette for ressursoppdagelse.

Vi utfører oppdrag fortløpende ettersom de kommer inn, og avslutter som hovedregel arbeidet en måned etter bestilling. Utredningene finner sted ved vårt kontor i Stavanger og Oslo sentrum.