Utredning, diagnostikk og behandling av barn, ungdom og voksne

Utredning

Vi tilbyr spesialistutredning av nevropsykolog ved f.eks mistanke om ADHD eller Aspergers syndrom, følgetilstander etter hodetraume eller hjerneslag og usikkerhet rundt hukommelses-
svikt og demensutvikling. Les mer »

shutterstock_278_98

Uoppdagede evner

Skagen nevropsykologisk klinikk foretar utredninger på oppdrag av NAV med hensyn til avklaring av arbeidsevne, ressursvurdering, førerkortvurdering, med mere. Les mer »

Kontakt

Enten du er pasient eller pårørende så er du velkommen til å ta kontakt med oss på klinikken. Adresse og tel »